Razer Base Station V2 Chroma - Quartz

Razer Chroma RGB 対応 USB ハブ ヘッドセットスタンド

9,980円

 • 2 x USB 3.1 ポート
 • 1 x 3.5mm 複合ポート (DAC 内蔵)
 • Razer Chroma™ RGB
ブラック
Quartz
Mercury

技術仕様

簡単な説明
 • 2 x USB 3.1 ポート
 • 1 x 3.5mm 複合ポート (DAC 内蔵)
 • 7.1 サラウンドサウンド
 • Razer Chroma™ RGB
 • 全く新しいアルミ製デザイン
 • より大きなヘッドセット向けに高さを向上
 • 滑り止めベース
 • サイズ:
  ベース直径 120mm
  高さ 278mm
  重量 460g